Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS (L.O.P.D.):


Jarabe Comunicación S.L.U informa ás persoas usuarias do sitio web concertosnafindomundo.es e concertosnafindomundo.com, que poderá crear un arquivo automatizado cos datos persoais que sexan postos no seu coñecemento, xa sexa como consecuencia da utilización dos servizos ofrecidos, por mor de envíos ao enderezo correo electrónico de contacto info@concertosnafindomundo.com ou polo uso de formularios de contacto ou inscricións presentes no sitio web. En todo caso, o almacenamento, protección e uso dos devanditos datos por parte de Jarabe Comunicación S.L.U será conforme ao estrito cumprimento do preceptuado pola lexislación en materia de protección de datos.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, as persoas usuarias poderán exercitar, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos, que fosen recompilados e arquivados. O exercicio destes dereitos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirixida a Jarabe Comunicación S.L.U (Avda. Doutor Fleming, 68 3ºA – 15402 – Ferrol – A Coruña) ou ao enderezo electrónico de contacto info@concertosnafindomundo.com indicando en calquera dos casos, como referencia “DATOS PERSOAIS” e o referido dereito que pretendan accionar, achegando copia do seu Documento Nacional de Identidade.

CESIÓN DE IMAXES:


O público asistente poderá aparecer DE MANEIRA INCIDENTAL* en imaxes tomadas por diferentes medios de comunicación, a Organización, terceiros autorizados por esta ou calquera artista para a súa posterior difusión, consentindo expresamente un uso promocional e/ou comercial das imaxes captadas. Igualmente, a asistencia ao evento supón a aceptación e de que se faga uso, de forma gratuíta e sen contraprestación algunha, da súa voz, imaxe e nome voluntariamente proporcionados en retransmisións televisivas, radiofónicas ou redes sociais, en directo ou en diferido, en vídeo, en fotografías ou en calquera outro medio ou soporte presente ou futuro.

  • Enténdese por toma incidental de imaxes dunha persoa toda gravación de imaxes dunha persoa realizada con motivo da gravación de imaxes de grupo, paisaxes e outras similares que, inclúan a imaxe dunha ou máis persoas, que aparezan de modo aleatorio e non predeterminado con motivo de documentar eventos ou informar sobre acontecementos de actualidade, sen que o propósito da gravación sexa a fixación da imaxe da persoa ou persoas que nela aparecen, polo que, eventualmente, esta persoa ou persoas poden ser recoñecibles en función de como sexa a súa imaxe fixada.

DISPOÑIBILIDADE E ACTUALIZACIÓNS:


Jarabe Comunicación S.L.U resérvase o dereito a interromper en calquera momento e sen previo aviso o acceso ao sitio web concertosnafindomundo.es e .com, así como a modificar ou eliminar a configuración do sitio, os contidos que nel se mostran ou a prestación de calquera ou de todos os servizos que se prestan a través do mesmo, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de mantemento ou por calquera outra causa. Dita interrupción, edición ou eliminación poderá ter carácter temporal ou definitivo, sen que diso derívese ningunha responsabilidade para Jarabe Comunicación S.L.U

USO DO SITIO WEB, OS SEUS CONTIDOS E OS SEUS SERVIZOS:


O acceso aos contidos e servizos ofrecidos en concertosnafindomundo.es e .com, e a utilización dos mesmos por parte da persoa usuaria, lévase a cabo pola súa propia conta e risco.

Jarabe Comunicación S.L.U non se responsabiliza de posibles danos ou prexuízos que poida sufrir a persoa usuaria, nin de posibles problemas técnicos ou fallos nos equipos informáticos da persoa usuaria, que se produzan debido a:

  • Un mal uso dos contidos ou servizos de concertosnafindomundo.es e .com por parte da persoa usuaria.
  • Erros, defectos ou omisións na información facilitada cando cumpra de fontes alleas a Jarabe Comunicación S.L.U
  • Intromisións ilexítimas fóra do control de Jarabe Comunicación S.L.U por parte de terceiras persoas.

MARCAS:


Concertosnafindomundo.es e .com pode mencionar de forma indirecta e a nivel informativo algúns termos e logotipos, que constitúen marcas rexistradas polos seus respectivos propietarios, non facéndonos responsables da utilización inadecuada que puidesen facer terceiras persoas respecto de ditas marcas.

LIGAZÓNS:


Jarabe Comunicación S.L.U non se fai responsable daqueloutros datos, sitios web ou arquivos aos que sexa posible acceder a través de ligazóns (links) dispoñibles entre os contidos de concertosnafindomundo.es e .com, dado que ditas páxinas ou arquivos obxecto de ligazón son responsabilidade dos seus respectivos titulares. Jarabe Comunicación S.L.U por tanto, nin aproba, nin fai seus os produtos, servizos, contidos, información, datos, arquivos e calquera clase de material existente en tales páxinas web ou arquivos e non controla nin, de conformidade co disposto na LSSICE, faise responsable da calidade, licitud, fiabilidade e utilidade da información, contidos, datos e servizos existentes sitios enlazados e que son alleos a concertosnafindomundo.es e .com. No caso de que un órgano competente declare a ilicitud dos datos, ordenado a súa retirada ou que se imposibilite o acceso aos mesmos, ou se declarou a existencia da lesión, as ligazóns que se indiquen serían inmediatamente retiradas, en canto así se lle notifique expresamente a Jarabe Comunicación S.L.U .